EANi tingimused                                                           Viimane versioon:  10. detsember 2016

PALUN LUGEGE NEED TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI, KUNA NEED SISALDAVAD OLULIST TEAVET VASTUTUSE PIIRANGUTE JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHTA
EANi TINGIMUSED
Proovisime need kasutustingimused (tingimused) võimalikult lihtsaks teha, kasutades selleks selget keelt. Selleks, et neid oleks lihtsam mõista, kasutame aeg-ajalt defineeritud termineid. Kui defineeritud terminit kasutatakse esimest korda, on see välja toodud paksus kirjas. Kui seda nendes tingimustes uuesti kasutatakse, on see esitatud suure algustähega (välja arvatud juhul, kui see viitab meile või teile). Järgmistel terminitel on nendes tingimustes järgmised tähendused.
Partner tähendab kõiki meie turunduspartnereid, sealhulgas neid, kelle lehe kaudu võisite teha Broneeringu.
Klienditoeagent tähendab (i) meie või mõne meie Kontserni Liikme klienditoe osutajaid või (ii) meie Partnerite klienditoe osutajaid (sealhulgas neid esindavad isikud) või (iii) meie või meie Kontserni Liikmete nimel klienditoe osutajaid.
Broneerimine tähendab Hotellitoa Broneerimist.
Kontserni Liige tähendab üksust, kellel on otseselt või kaudselt ühe või enama vahendaja kaudu meie üle kontroll või kelle üle on meil kontroll või kes on ühiselt meiega kontrolli all, sealhulgas Travelscape LLC (Nevada osaühing) ja Vacationspot, SL (Hispaanias registreeritud ettevõte).
Hotellibroneeringud tähendavad majutuse broneeringuid, sealhulgas need, mis on paketi osaks, mis aeg-ajalt meie ja meie Kontserni Liikmete poolt kättesaadavaks tehakse, ning
meie, meid, meie oma tähendab EAN.com L.P-d, Delaware'i usaldusühingut;
teie, teie oma tähendab meie Teavet sirvivat või Hotellibroneeringuid tegevat era- või äriklienti.
Nendes Tingimustes on esitatud tingimused, mille alusel teie saate:

 • ligipääsu Hotellibroneeringute teabele (meie Teave), mida (meie) ja meie Kontserni Liikmed avaldavad oma Partneritele ja Klienditeenindusagentidele Hotellibroneeringute kohta, ja
 • kinnitada Broneeringu.

Palun lugege need Tingimused enne meie Teabe sirvimist ja/või Broneeringu vormistamist hoolikalt läbi. Soovitame need Tingimused hilisemaks kasutuseks välja trükkida.
Meie Teabe sirvimisega ja/või Broneeringu tegemisega kinnitate, et nõustute nende Tingimustega ja olete nõus nendest kinni pidama. Kui te nende Tingimustega ei nõustu, ei tohi te meie Teavet kasutada, meie Klienditoe Agentidega ühendust võtta ega Broneeringuid teha.
TEISED KEHTIVAD TINGIMUSED
Need tingimused viitavad täiendavatele reeglitele ja piirangutele, sealhulgas Hotellibroneeringute pakkujate tühistamispoliisid (Reeglid), mis võivad teie broneeringule kehtida. Need Reeglid tehakse teile kättesaadavaks enne Broneeringu vormistamist ja kõikidele Broneeringutele kohalduvad broneerimislehel olevad Reeglid. Palun lugege need Reeglid hoolikalt läbi. Kui vormistate Broneeringu mis tahes teise isiku eest, vastutate te nendele isikutele vastavate Reeglite teatavaks tegemise eest ning selgituse andmise eest, et need Reeglid on nende jaoks siduvad.
Jätame endale ainuõiguse keelata ligipääsu meie Teabele ja Hotellibroneeringutele mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel, sealhulgas – aga mitte ainult – nende Tingimuste rikkumise korral.
NENDE TINGIMUSTE MUUTMINE
Me võime neid Tingimusi igal ajal muuta selle lehekülje uuendamise kaudu ning teatava ajavahemiku järel internetis uuendatud versiooni avaldada.
Palun kontrollige seda veebilehte igal korral, kui te Broneeringu vormistate, et märgata kõiki muudatusi, mida teinud oleme, kuna need on teie jaoks kõigis küsimustes siduvad, välja arvatud Broneeringute osas, mis vormistati enne viimaste muudatuste kuupäeva (vt paremast ülanurgast). Broneeringule kohalduvad need Tingimused, mis Broneeringule Broneeringu vormistamise ajal kehtisid.
MEIE TEABE EESMÄRK
Meie Teave on mõeldud ainult selleks, et aidata teil reisiteavet koguda, määrata kindlaks hotelli saadavus Hotellibroneeringuteks, vormistada kehtivaid Broneeringuid või muidu võimaldada teil meie Klienditoeagentidega suhtlemine.
Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, ei tohi seda Teavet mis tahes muul eesmärgil kasutada.
BRONEERINGU TEGEMISE TINGIMUSED
Broneeringu vormistamisel kinnitate, et:

 • olete vähemalt 18-aastane;
 • teil on õigus meiega ning vastava Hotellibroneeringu pakkuja või pakkujatega juriidiliselt siduvat lepingut vormistada;
 • vormistate Broneeringuid ainult endale või teistele isikutele, kelle nimel teil on õigus selliseid Broneeringuid vormistada (Teised Isikud);
 • teavitate Teisi Isikuid nendest Tingimustest (meie poolt uuendatud viimase versiooni) ning mis tahes muudest Broneeringule kehtivatest tingimustest;
 • kogu teie poolt esitatud teave seoses Broneeringuga (sealhulgas Teiste Isikute nimel avaldatud teave) on täpne, täielik ja ajakohane; ning
 • te täidate meie järgnevat Aktsepteeritava Kasutuse Poliitikat.

AKTSEPTEERITAVA KASUTUSE POLIITIKA
Meie Teabe vaatamisel nõustute mitte:

 • kasutama meie Teavet ärilisel eesmärgil;
 • vormistama spekulatiivseid, ebaõigeid või petturlikke Broneeringuid või Broneeringuid eeldatava nõudluse katteks;
 • vaatama, jälgima või kopeerima meie Teavet, kasutades selleks robotit, ämblikku, kaabitsat või mis tahes automaatset või manuaalset protsessi ilma meie kirjaliku loata;
 • rikkuma meie Teabe töötlemisel robotprogrammide kasutamise piirangud või muul viisil mööduma meetmetest, mida kasutame meie Teabele ligipääsu keelamiseks või piiramiseks;
 • võtma ette tegevust, mis võib meie hinnangul põhjustada meie infrastruktuuri ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suurt koormust;
 • süvalinkima mis tahes osale meie Teabest (sealhulgas, aga mitte ainult, mis tahes Reisitoodete osturada) mis tahes põhjusel ilma meie kirjaliku loata; või
 • „raamima” või „peegeldama” või muul viisil meie mis tahes Teavet mõnele teisele veebilehele paigutama ilma meie eelneva kirjaliku loata.

KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID
Meie teave võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ja ressurssidele. Sellised lingid on teile esitatud ainult informatiivsena ja ei tähenda sellistel veebilehtedel või sellistes ressurssides sisalduva materjali meie poolt mis tahes viisil soovitamist.
Meil puudub kontroll selliste veebilehtede või ressursside sisu üle. Eelkõige ei vastuta me selliste lehtede privaatsuse ja muude praktikate eest.
BRONEERINGU EEST TASUMINE
Oma Hotellibroneeringu päringu esitamisega volitate meid või üht meie kontserni liikmetest enda eest Hotellibroneeringut vahendama, sealhulgas majutusepakkujale tehtava makse korraldamist.
See, millal te Broneeringu eest tasute, oleneb sellest, kas tasute Hotellibroneeringu eest ettemaksuga (Ettemaksuga Broneering) või mitte, millest teatatakse teile enne Broneeringu lõplikku vormistamist.
Võtke arvesse, et neil kahel maksevariandil on erinevad maksud ja tasud. Broneerimise ja Hotellibroneeringu tegeliku kasutamise vahel võivad muutuda maksumäärad või valuutakursid.
Saadaval võivad olla sooduskupongid, kuid neile kehtivad alati eraldi tingimused. Kui te soovite kasutada kupongi, saab seda teha ainult koos Ettemaksuga Broneeringutega.
Ettemaksuga Broneeringud („Maksa Kohe”)
Ettemaksuga Broneeringute eest tasumine toimub Broneeringu vormistamisel. Te annate meile volituse vormistada Broneering kogu Broneeringu hinna ulatuses, milles sisalduvad meie Partneri näidatud Hotellibroneeringu tasu koos võimalike täiendavate maksukuludega, maksud, teenustasud, meie teenustele kehtivad mis tahes maksud ja meie Partneri täiendav Broneerimistasu.
Kui Broneeringu eest tuleb tasuda ettemaksuga või kui soovite tasuda Broneerimise ajal, võetakse teie krediitkaardilt meie, meie Kontserni Liikme või meie Partneri poolt koheselt maha kogu summa.
Maksa hiljem
Kui teie Broneeringu eest ei ole vaja ettemaksu tasuda, võite summa tasuda Hotellibroneeringu kasutamisel.
Kui valite selle „maksa hiljem“ võimaluse, võtab vastav Hotellibroneeringu pakkuja Hotellibroneeringu tasu kohalikus valuutas Hotellibrineeringu kasutamise ajal.
Lisateave
Kui teie makse võetakse kontolt Broneeringu vormistamise ajal, on makse vastuvõtja ja teie krediitkaardilt tasu võtja Kontserni Liige või Partner, kes esindab selles meid või mõnd teist Kontserni Liiget, seejuures võetakse makse vastu Hotellibroneeringu pakkuja nimel. Mõned pangad ja krediitkaardiettevõtted võtavad kontoomanikelt tehingutasu, kui kaardi väljastaja ja kaupmees asuvad eri riikides (defineeritud vastavalt kaardi brändile, nt Visa, MasterCard, American Express). Valuutavahetuskursi, kui see on kohaldatav, ja mis tahes tehingutasud määrab üksnes pank või mõni muu tehingut töötlev ettevõte. Kaardi väljastaja võib need tasud kehtestada kaardiomaniku kontolt võetava tasuna. Kui kaardi väljastaja need tasud rakendab, loetletakse need krediit- või deebetkaardi väljavõttel tehingusummast eraldi. See tähendab, et teie krediitkaardi või deebetkaardi väljavõttel olev summa võib erineda meie Teabesüsteemis Broneeringu eest tasumisel saadud arvel olevast summast. Kui teil on küsimusi nende tasude või broneeringu suhtes kohaldatava mis tahes vahetuskursi kohta, võtke palun ühendust oma pangaga.
Mõned majutuspakkujad võivad nõuda sisseregistreerimisel teilt ja/või Teistelt Isikutelt krediitkaardiga või sularahas tehtavat sissemakset, mis kataks teie majutusasutuses viibimise ajal tekkivad lisakulud. Sellised maksed ei ole seotud maksetega, mida meile Broneeringu eest tasute.
BRONEERINGU TÜHISTAMINE VÕI MUUTMINE
Reeglites on kindlaks määratud rakendatav tühistamisperiood, mille jooksul saate Broneeringut tühistada või muuta (Tühistamisperiood). Mõnedel juhtudel ei saa juba vormistatud broneeringut muuta või tühistada ning sellele on viidatud konkreetse hotelli tühistamispoliitikas.
Kui see on lubatud, on ettemaksuga Broneeringut võimalik Tühistamisperioodi jooksul tühistada või muuta, kuid peate tasuma rakendatava tühistamis- või muutmistasu, mis on kindlaks määratud vastava hotelli tühistamispoliitikas.
Kui Broneeringu tühistamine või muutmine on lubatud, kuid te ei tee seda enne Tühistamisperioodi lõppu, olete kohustatud tasuma tühistamistasu, mis on võrdne Hotellibroneeringu ühe öö broneerimistasu(de), maksude ja maksukulude (kui need rakenduvad), teenustasude ja võimalike täiendavate broneerimistasudega, mida makstakse eraldi meie Partnerile olenemata sellest, kas kasutate Hotellibroneeringut või mitte (Tühistamistrahv).
Kui te ei saabu oma broneeringu esimeseks ööks, kuid kavatsete end sisse registreerida järgnevateks öödeks, peate seda kinnitama meie Partnerile hiljemalt oma broneeringu esimese öö kuupäevaks. Vastasel korral võidakse teie Broneering tühistada ja olete kohustatud maksma Tühistamistrahvi.
RÜHMABRONEERINGUD
Palun arvestage, et me ei saa garanteerida ühegi majutusteenuse pakkuja juures rohkem kui 8 eri toa broneeringut samadel kuupäevadel (Rühmabroneering). Kui teete Rühmabroneeringu internetis, võime sellise Broneeringu tühistada ja teilt Reeglites märgitud tühistamistasu võtta. Kui olete oma Rühmabroneeringu eest tagastamatu deposiidi tasunud, kaotate oma deposiidi.
BRONEERINGUPETTUSED
Kui mis tahes Broneeringu (sealhulgas need, mis on seotud maksekaartidega) puhul on märke võimalikust pettusest, väärkasutusest või kahtlasest tegevusest või on broneering eelnimetatuga seotud, on meil või meie Partneril õigus kõik teie nime või e-posti aadressiga seotud Broneeringud tühistada.  Samuti võime kontrollida (st eel-autoriseerida) kõiki Broneeringu tasumiseks kasutatavaid krediitkaarte. Kui teie olete või krediitkaardi, mida on kasutatud Broneeringu tasumisel, valdaja on teostanud petturliku toimingu, jätame endale õiguse võtta vajalikud juriidiliseid meetmeid ning teie ja/või kaardi valdaja võidakse võtta vastutusele meie ja meie Kontserni Liikme kahjude eest, sealhulgas kohtukulud ja kahjutasud.  Broneeringu tühistamise vaidlustamiseks võtke palun ühendust meie Partneriga.
PAKETID
Kui teile pakutav Hotellibroneering on seotud mõne teise reisitootega (nt lend) (Pakett), siis vastutab teile Paketi pakkunud Partner selle Paketiga seotud mis tahes muudatuste eest.
MAKSUD
Võtate teadmiseks, et välja arvatud allpool nimetatud juhtudel, mis on seotud meie teenuste jaoks vajalike maksukohustustega, ei tegele me vastavatele maksuametitele edastatavate maksude kogumisega. Majutusteenuse pakkujad esitavad meile arved teatud tasude eest, mille hulka kuuluvad vajadusel ka maksud. Majutusteenuse pakkujad vastutavad nende maksude remiteerimise eest vastavas maksualluvuses. Maksukulud, mille me teie Ettemaksuga Broneeringule lisame, kujutavad endast ligikaudset maksusummat (nt müük ja kasutus, majutusmaks, toamaks, aktsiisimaks, käibemaks jne), mida meie tasume majutusteenusepakkujale toa rentimisega seotud maksude katteks. Maksustamine ja rakenduv maksumäär sõltuvad asukohast. Meie poolt tegelikult majutusteenuse pakkujale tasutud maksud võivad maksukuludest erineda tulenevalt maksumääradest, maksustamisest jms, mis kehtivad ajal, mil tegelikult Hotellibroneeringut kasutatakse.
Te võtate arvesse, et pakume teile vahendamisteenuseid Hotellibroneeringu tegemise kaalumiseks. Säilitame oma teenustasud kompensatsioonina Broneeringu töötlemise eest. Meie teenustasud erinevad olenevalt Hotellibroneeringute hulgast ja tüübist. Müügi- ja kasutusmaks ja/või kohalik majutusmaks kohalduvad summadele, mida me oma teenustelt (teenustasu ja/või vahendustasu) teatud kohtualluvustes küsime. Meie teenustele kehtivad tegelikud maksumäärad võivad erineva olenevalt maksumääradest, mis kehtivad siis, kui te Hotellibroneeringut tegelikult kasutate.
Te teadvustate, et teatud riikide ametiasutused võivad kehtestada täiendavaid makse müügi, kasutuse ja/või kohaliku hotellimajutuse eest (nt turismimaks), mis tuleb tasuda kohapeal. Selliste lisamaksude tasumine on teie ainuvastutus.
VÄLISREISID
Teie vastutate erinevate välisriiki sisenemise tingimuste täitmise eest ning selle eest, et teie reisidokumendid nagu passid ja viisad (transiit-, äri-, turisti-, jm viisad) oleksid nõuetega vastavuses ja et täidetud oleksid muud välisriiki sisenemise tingimused.  
Pakkudes Hotellibroneeringuid teatavasse välisriigi sihtkohta, ei väida ega garanteeri me, et nendesse piirkondadesse reisimine on soovitatav ja riskivaba ning me ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis võivad sellistesse kohtadesse reisimisel tekkida. Soovitame teil täpsema teabe saamiseks tutvuda teie riigi välisreiside juhistega.
VASTUTUSE VÄLISTAMISE KLAUSEL
Teeme koos oma Kontserni Liikmetega mõistlikke pingutusi, et tagada meie Teabe ajakohasus ja täpsus. Osa teabest pärineb aga meie Hotellibroneeringute pakkujatelt. Seega:

 • meie Teavet võidakse igal ajal muuta, tõhustada, parandada või kustutad – mittekättesaadavus või muutused võivad ilmneda igal ajal ilma etteteatamata ja ilma, et meie või meie Kontserni Liikmed selle eest vastutaks;
 • me ütleme lahti vastutusest mis tahes vigade või ebatäpsuste eest meie Teabes (sealhulgas, aga mitte ainult, Hotellibroneeringute hinnad, hotellide fotod, hotellide mugavuste loetelud ja hotellide üldised kirjeldused);
 • me ei anna konkreetsete Hotellibroneeringute kättesaadavuse kohta mingeid garantiisid;
 • me ei anna mingeid garantiisid oma Teabe sobivuse kohta mis tahes otstarbeks;
 • meie Teabes toodud hotellide hinnangud on mõeldud ainult üldiste suunistena ning meie ja meie Kontserni Liikmed ei saa tagada nende hinnangute õigsust;
 • Hotellibroneeringu pakkumise olemasolu ei tähenda sellise Hotellibroneeringu mis tahes viisil heaks kiitmist või soovitamist meie või meie Kontserni Liikmete poolt;
 • me ütleme lahti mis tahes garantiidest ja tingimustest, et meie Teave, teenused ja meie või meie Kontserni Liikmete saadetud e-kirjad on vabad viirustest ja muudest kahjulikest komponentidest ja kogu meie Teabest; ja
 • teenuseid pakutakse sellisel kujul, nagu nad on – ilma mingite tagatisteta.

Jätame endale selgesõnaliselt õiguse korrigeerida mis tahes hinnastamisvigu ja/või Broneeringuid, mis on tehtud vale hinnaga. Sellistel juhtudel pakume me teile võimaluse korral võimalust säilitada oma Broneering korrigeeritud hinnaga või võite Broneeringu tühistada ilma trahvita.
MEIE VASTUTUS TEIE EES
Hotellid ja teised Hotellibroneeringute pakkujad on meie jaoks sõltumatud lepingupartnerid ja mitte meie või meie Kontserni Liikmete agendid või töötajad.
Meie ja meie Kontserni Liikmed ei vastuta:

 • Partnerite või Hotellibroneeringute pakkujate tegude, vigade, tegematajätmiste, esinduse, tagatiste, rikkumiste või hooletuse eest või
 • nendest tingitud isiklike vigastuste, surma, varalise kahju või muu kahju või kulude eest.

Meie ja meie Kontserni Liikmed ei vastuta ega tagasta makseid järgmistel juhtudel:

 • viivitus;
 • tühistamine;
 • ülebroneerimine;
 • streik;
 • vääramatu jõud; või
 • muud meie otsese kontrolli alt väljas olevad põhjused

ning me ei vastuta mis tahes lisakulude, tegematajätmiste, viivituste, ümbersuunamiste või valitsuse või ametiasutuse tegevuse eest.
Meie või meie Kontserni Liikmed ei vastuta kohalduva seadusega ette nähtud kõige laiemas ulatuses mis tahes otsese, kaudse, karistusliku iseloomuga, juhusliku, erakorralise või kaasneva kahju eest, mis on tingitud või mis tahes viisil seotud:

 • teie ligipääsuga meie Teabele või
 • Teabele ligipääsu võimaldamise viibimise või puudumisega (sealhulgas, aga mitte ainult, arvutiviirused, informatsioon, tarkvara, lingitud leheküljed ja Broneerimised)

olenemata sellest, kas tegemist on hooletuse, lepingu, lepinguvälise kahju, range vastutuse, tarbijakaitseõiguse või muuga, ja isegi siis, kui meid või meie Kontserni Kiikmeid on selliste kahjude tekkimise võimalusest teavitatud.
Kui hoolimata nimetatud piirangutest selgub, et meie või meie Kontserni Liikmed vastutavad kahju eest, mis on tingitud või seotud mõnega nimetatud juhtumitest, ei ületa meie või meie Kontserni Liikmete koguvastutus ühelgi juhul:

 • meile, meie Kontserni Liikmele või Partnerile Broneeringu eest Broneeringuga seotud makstud tasu või
 • sadat dollarit (100,00 USD) või sellega võrdväärset summat kohalikus valuutas.

Me ei välista ega piira ühelgi viisil oma vastutust ulatuses, mida ei saa välistada kohaldatava seadusega.
Vastutuse piirangud näitavad riski jaotumist meie ja teie vahel.
Selles osas nimetatud piirangud püsivad ja kehtivad isegi siis, kui mõni nende Tingimustega sätestatud piiratud õiguslik vahend oma kavandatud eesmärki ei täida.
Nendes tingimustes sätestatud vastutuse piirangud kehtivad meie ja meie Kontserni Liikmete kasuks.
KAHJU HÜVITAMINE
Nõustute meid, meie Kontserni Liikmeid ja kõiki nende ametnikke, juhte, töötajaid ja agente kaitsma mis tahes nõuete, menetluse aluste, nõudmiste, tagasinõuete, kahjude, trahvide, karistuste või mis tahes laadi kulude ja kulutuste eest ja need meile hüvitama, sealhulgas mõistlikud juriidilised ja raamatupidamise kulud, mille on kaasa toonud kolmandad isikud ühel järgmistest põhjustest:

 • olete rikkunud neid Tingimusi;
 • olete rikkunud mis tahes seadust või kolmanda isiku õigusi; või
 • olete kasutanud meie Teavet.

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUS
Meie Teave (sealhulgas, aga mitte ainult, Hotellibroneeringute hind ja saadavus) kuulub meile või meie teenusepakkujatele.
Kui meie nõustume sellega, et kasutate meie Teavet, et teha piiratud hulgal koopiaid oma reisikavast ja muust informatsioonist, mis seondub teie Broneeringuga, nõustute teie mis tahes muul viisil Hotellibroneeringutega ja meie Teabega seotud või neid sisaldavat mis tahes teavet, tarkvara, tooteid või teenuseid muul viisil mitte muutma, kopeerima, levitama, edastama, avaldama, esitama, reprodutseerima, avalikustama, litsentseerima, tuletatud teoseid looma, üle andma, müüma või edasi müüma.
TEATED AUTORIÕIGUSE JA KAUBAMÄRGI KOHTA
Kogu meie Teabe autoriõiguste omanik on ©2016 Expedia, Inc. Kõik õigused kaitstud. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com ja Expedia Affiliate Networki logo, TravelNowi logo ja Hotels.comi logo on USAs ja/või teistes riikides Expedia, Inc.-i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Muud siin nimetatud logod ning toote- ja ettevõttenimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. Me ei vastuta kolmandate isikute hallatavate veebilehtede sisu eest.
Kui avastate meie brändi õiguste rikkumise, teatage palun sellest e-posti teel aadressil hotline@expedia.com. Selle e-postiaadressi kaudu tegeleme ainult brändi õiguste rikkumist käsitlevate sõnumitega.
KOHALDUV SEADUS
Meie Teave on tehtud kättesaadavaks USA isiku poolt ja nendele Tingimustele kehtib USA Washingtoni osariigi seadus. Te nõustute käesolevaga, et kõigi nendest Tingimustest tulenevate või meie Teabe kasutamisega seotud vaidluste lahendamise ainus kohtualluvus on King County, Washington, USA. Meie Teabe kasutamine ei ole lubatud kohtualluvuses, kus ei jõustu nende Tingimuste kõik sätted.
VAIDLUSED
Meie ja meie Kontserni Liikmete eesmärk on klientide rahulolu ja üritame seega mis tahes probleemide või vaidluste korral teie murele lahenduse leida. Kui see meil ei õnnestu, on võimalik nõuetega toimida selles osas kirjeldatud viisil.
Te nõustute andma meile võimaluse lahendada mis tahes vaidlused või nõuded, mis on seotud meie Teabega, Broneeringutega, kokkupuudetega Klienditoeagentidega, Hotellibroneeringutega või muu meiepoolse esindusega (Nõuded), võttes selleks meiega ühendust teile broneerimisel edastatud klienditoe kontaktinfo kaudu. Kui me ei ole suutelised teie Nõudeid 60 päeva jooksul lahendama, võite pöörduda nende lahendamiseks vahekohtu või väikenõuete kohtu poole järgmistel tingimustel.
Kõik nõuded lahendatakse siduva vahekohtu poolt, mitte kohtus, kuid võite individuaalsel alusel esitada Nõuded ka väiksenõuete kohtusse, kui need sinna kvalifitseeruvad. See hõlmab ka mis tahes nõudeid, mida esitate meie, meie tütarettevõtete, reisiteenuse pakkujate või ettevõtete vastu, kes pakuvad meie kaudu oma tooteid või teenuseid (kes on selle vahekohtuklausliga soodustatud isikud). See hõlmab ka mis tahes Nõudeid, mis kerkisid esile enne seda, kui nende Tingimustega nõustusite, olenemata sellest, kas nende Tingimuste eelmised versioonid nõudsid vahekohtusse pöördumist.
Vahekohtus puudub kohtunik ja vandekohus ning vahekohtu poolt väljamõistetu läbivaatamine kohtus on piiratud. Samas saab vahekohtunik juhtumipõhiselt välja mõista samaväärseid kahjutasusid ja hüvitisi (sealhulgas kahjutasud, esindaja tasud ja -kulud) ning peab järgima ja jõustama neid Tingimusi, nagu teeks seda kohus.
Vahekohtumenetluse viib läbi Ameerika Vahekohtu Assotsiatsioon (American Arbitration Association, AAA) oma reeglite, sh AAA tarbijareeglite järgi. AAA reeglid on kättesaadaval aadressil www.adr.org või telefoninumbril 1 800 778 7879. Kõigi taotluse esitamise, haldus- ja vahekohtuniku tasude kohta kehtivad AAA reeglid, välja arvatud selles osas kirjeldatud juhtudel. Kui teie kogu Nõue on väiksem kui 10 000 dollarit, siis tagastame teile AAA-le makstud taotluse esitamise tasud ja maksame teie vahekohtutasud, välja arvatud juhul, kui vahekohtunik otsustab, et teie Nõuded on põhjendamatud. Võite valida telefoni teel läbi viidava vahekohtumenetluse, kirjalike allikate põhjal läbiviidava või isikliku osariigis, kus elate, või muus vastastikku kokkulepitud asukohas.
Vahekohtumenetluse alustamiseks peate saatma seda taotleva ja nõudeid kirjeldava kirja „Expedia Legal: Arbitration Claim Manager” (Expedia juriidika: vahekohtu nõuetehaldur) aadressile Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue WA 98004 Kui me taotleme vahekohtumenetlust teie vastu, teatame teile sellest e-posti aadressil või postiaadressil, mille olete meile teatanud. Kui mis tahes pool taotleb vahekohtumenetlust, peab ta esitama koopia ka adressaadile AAA aadressil Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 või internetis aadressil www.adr.org mis tahes AAA kontoris.
Kõik Nõuete lahendamise menetlused viiakse läbi individuaalsel alusel ja mitte ühishagi, konsolideeritud hagi või esindushagina. Kui Nõue läheb mis tahes põhjusel kohtu-, mitte vandekohtumenetlusse, loobume me mõlemad oma õigusest vandekohtule. Sellele lepingule kohaldatakse föderaalset varbitraažiseadust (Federal Arbitration Act) ja föderaalset arbitraažiõigust. Vahekohtu otsuse võib kinnitada ükskõik milline asjakohase kohtualluvusega kohus.
ÜLDIST
Te nõustute, et nende Tingimuste tulemusena või selle kaudu, et pääsete ligi meie Teabele, ei eksisteeri teie ja meie või meie Kontserni Liikmete vahel mis tahes ühisettevõtet, partnerlust või töösuhet.
Te teadvustate, et Travelscape, LLC-d või VacationSpot, SL-i (või meie määratud mis tahes teist Kontserni Liiget) koheldakse iga maksuameti poolt igas kohtualluvuses käibemaksustamise eesmärgil Hotellibroneeringute, mis on Ettemaksuga Broneeringud, ja Pakettide pakkujana direktiivi 2006/112/EÜ mõistes.
Täidame neid Tingimusi kehtivate seaduste ja õigusprotsesside kohaselt ja miski nendes Tingimustes ei piira meie õigust järgida õiguskaitseorganite või teiste riigiasutuste või juriidilisi nõudmisi või nõudeid seoses meie Teabe kasutamisega teie poolt või meile selliseks otstarbeks avaldatud või sellise kasutamisega seotud meie poolt kogutud teabega.
Meil on õigus nende Tingimuste järgseid õiguseid ja kohustusi teisele organisatsioonile edasi anda, kuid see ei mõjuta nendest Tingimustest tulenevaid teie õigusi ja kohustusi. Teie võite nende Tingimustega kindlaks määratud õiguseid ja kohustusi teisele isikule edasi anda ainult siis, kui me sellega kirjalikult nõustume.
Te nõustute kohaldatava seadusega sätestatud ulatuses, et realiseerite mis tahes nõuded või menetluse alustamise alused, mis on seotud meie teabele ligipääsu saamisega või selle kasutamisega kahe (2) aasta jooksul alates vastava nõude või aluse tekkimisest, vastasel korral muutub see nõue või menetluse alustamise alus pöördumatult kehtetuks.
Kui selgub, et nende Tingimuste mis tahes osa on kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, ei mõjuta ega vähenda see mis tahes viisil teiste sätete kehtivust, seaduslikkust ja jõustatavust. Kui me ei jõusta või ei jõusta õigeaegselt millist tahes nendest Tingimustest, ei võta see ära meie õigust sama sätet või mis tahes teisi sätteid tulevikus jõustada.
Need Tingimused (ja mis tahes muud siin viidatud tingimused) moodustavad kogu teie ja meie vahel seoses meie Teabe ja mis tahes Broneeringutega sõlmitud lepingu, mis on ülimuslik mis tahes eelneva või samaaegse elektroonilise, suulise või kirjaliku meie Teavet ja/või Broneeringuid puudutava suhtluse ja ettepanekute suhtes. Nende Tingimuste väljatrükk ja mis tahes elektroonilisel kujul edastatud teatis on vastuvõetav kohtumenetluses või haldusmenetlustes, mille aluseks või millega seotud need Tingimused on, samas ulatuses ja samadel tingimustel kui muud äridokumendid ja kirjed, mis algselt loodi ja mida säilitatakse paberkandjal.
Meie Teabes sisalduvad väljamõeldud ettevõtete, toodete, isikute, tegelaste nimed ja/või andmed ei ole mis tahes viisil mõeldud esindama tõelisi isikuid, ettevõtteid, tooteid või sündmusi.
Kõik õigused, mida pole siinkohal selgesõnaliselt teile antud, on säilitatud.
MEIE ANDMED
Travelscape LLC on registreeritud reisimüüja kõigis järgmistes osariikides.

 • California registreerimisnumber: 2083930-50
 • Florida registreerimisnumber: ST36407
 • Iowa registreerimisnumber: 677
 • Nevada registreerimisnumber: 20020759
 • Washingtoni registreerimisnumber: 602-617-174

Californias reisimüüjaks registreerumine ei tähenda osariigi heakskiitu.
New Yorgi osariigi maksude registreerimine:
Travelscape'i (d/b/a Expedia Travel) New Yorki müügimaksukohuslase number on 880392667 ja New York City hotellitoa täituvusmaksu registreerimisnumber on 033960.
Lisateabe saamiseks klõpsake siin:
New Yorki osariigis müügimaksu kogumise õiguse tunnistus
New Yorki osariigis müügimaksu kogumise õiguse tunnistus
© 2016, EXPEDIA, INC. Kõik õigused kaitstud.