LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, JO TAJOS IR SNIEGTA BŪTISKA INFORMĀCIJA PAR ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMIEM UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBU
EAN NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
Mēs esam centušies noformulēt šos lietošanas noteikumus (turpmāk — Noteikumi) pēc iespējas vieglāk saprotamā veidā, izmantojot vienkāršu izteiksmes veidu latviešu valodā. Lai atvieglotu izpratni, mēs dažviet izmantojam noteiktus jēdzienus. Kad jēdziens tiek pieminēts pirmo reizi, jūs to redzēsit izceltu treknrakstā. Izmantojot jēdzienu šajos Noteikumos atkārtoti, tas tiks rakstīts ar lielo burtu (ja vien tā nav atsauce uz „mēs”, „mums” vai „mūsu” vai „jūs” vai „jūsu”). Noteikumos turpmāk norādītajiem jēdzieniem ir šādas nozīmes:
Meitasuzņēmums apzīmē kādu no mūsu tirdzniecības meitasuzņēmumiem, tostarp tos, ar kuru tīmekļa vietņu starpniecību jūs, iespējams, veicāt Rezervāciju;
Klientu apkalpošanas dienesta aģents ir (i) mūsu klientu atbalsta sniedzējs vai kāds no mūsu Grupas dalībnieka klientu atbalsta sniedzējiem; vai (ii) mūsu Meitasuzņēmumu klientu atbalsta sniedzēji (tostarp personas, kas rīkojas to uzdevumā); vai (iii) jebkādas personas, kas mūsu vai mūsu Grupas dalībnieku uzdevumā rīkojas kā klientu atbalsta sniedzēji;
Rezervēšana ir jūsu veiktā Viesnīcas rezervācija;
Grupas dalībnieks ir organizācija, kas tieši vai netieši, izmantojot vienu vai vairākus starpniekus, kontrolē mūs vai kuru kontrolējam mēs, vai kura ir kopīgā kontrolē ar mums, tostarp Travelscape LLC (Nevadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību) un Vacationspot, SL (Spānijā reģistrēts uzņēmums);
Viesnīcas rezervācijas ir naktsmītnes rezervācijas, tostarp tādas, kas ietilpst kompleksajos ceļojumos, ko mēs un mūsu Grupas dalībnieki periodiski piedāvājam; un
mēs, mūs, mūsu ir EAN.com L.P, Delavērā reģistrēta komandītsabiedrība;
jūs, jūsu ir indivīds vai korporatīvais gala lietotājs, kas pārlūko mūsu Informāciju vai veic Viesnīcas rezervācijas.
Noteikumos ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem jūs drīkstat:

 • piekļūt informācijai par Viesnīcu rezervāciju (mūsu informācijai), ko mēs un mūsu Grupas dalībnieki piedāvā mūsu Meitasuzņēmumiem un Klientu atbalsta aģentiem par Viesnīcu rezervācijām; un
 • pabeigt Rezervāciju.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus, pirms sākat pārlūkot mūsu Informāciju un/vai veicat Rezervāciju. Iesakām izdrukāt šo Noteikumu eksemplāru turpmākai uzziņai.
Pārlūkojot mūsu Informāciju un/vai veicot Rezervāciju, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Noteikumiem un apņematies tos ievērot. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot mūsu Informāciju, sazināties ar mūsu Klientu atbalsta aģentiem vai veikt Rezervācijas.
CITI SPĒKĀ ESOŠIE NOTEIKUMI
Šie Noteikumi attiecas arī uz papildnoteikumiem un ierobežojumiem, tostarp Viesnīcas Rezervāciju (Noteikumi) pakalpojumu sniedzēju atcelšanas politikām, kas var attiekties uz jūsu Rezervāciju. Šie Noteikumi jums būs pieejami, pirms veicat Rezervāciju, un uz visām veiktajām Rezervācijām attiecas rezervācijas lapā izklāstītie Noteikumi. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus. Ja veicat Rezervāciju citu personu uzdevumā, jūs uzņematies atbildību par šo personu iepazīstināšanu ar šiem Noteikumiem un to informēšanu par Noteikumu saistošo būtību.
Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem liegt piekļuvi mūsu Informācijai un Viesnīcu rezervācijām jebkurā laikā un jebkādu apsvērumu dēļ, tostarp, bet neaprobežojoties ar šo Noteikumu pārkāpumu.
IZMAIŅAS NOTEIKUMOS
Mēs jebkurā laikā varam periodiski pārskatīt šos Noteikumus, ieviešot grozījumus šajā lapā un publicējot aktualizēto versiju tiešsaistē.
Lūdzu, pārbaudiet šo tīmekļa vietni katru reizi, kad veicat Rezervāciju, lai ņemtu vērā ieviestos grozījumus, jo tie jums ir saistoši attiecībā uz visiem jautājumiem, izņemot tādas Rezervācijas, kas veiktas pirms pēdējo grozījumu ieviešanas brīža (skatīt augšā un pa labi). Uz konkrēto Rezervāciju attiecas Rezervācijas veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi.
MŪSU INFORMĀCIJAS MĒRĶIS
Mēs sniedzam informāciju vienīgi tādēļ, lai palīdzētu jums iegūt informāciju par ceļojumiem, noskaidrot Viesnīcu rezervāciju pieejamību, veikt pamatotas Rezervācijas un citādi sazināties ar mūsu Klientu atbalsta aģentiem.
Ja vien neesam rakstiski piekrituši par citu kārtību, jūs nedrīkstat mūsu Informāciju izmantot nekādiem citiem mērķiem.
REZERVĀCIJAS VEIKŠANAS NOSACĪJUMI
Lai veiktu Rezervāciju, jūs apstiprināt, ka:

 • jūs esat vismaz 18 gadu vecs;
 • jums ir nepieciešamās pilnvaras slēgt tiesiski saistošu līgumu ar mums un ar attiecīgo(-ajiem) Viesnīcas rezervācijas pakalpojumu sniedzēju(-iem);
 • jūs veiksit Rezervācijas vienīgi sev vai citām personām, attiecībā uz kurām jums ir tiesības veikt šādas Rezervācijas (Citas personas);
 • jūs informēsit Citas personas par šiem Noteikumiem (ko mēs periodiski aktualizējam) un citiem piemērojamiem noteikumiem, kas attiecas uz Rezervāciju;
 • visa jūsu sniegtā informācija (tostarp jebkāda informācija, kas sniegta citu personu uzdevumā) attiecībā uz Rezervāciju ir precīza, pilnīga un aktuāla; un
 • jūs ievērosit mūsu Pieņemamo lietošanas politiku, kas izklāstīta turpmāk.

PIEŅEMAMĀ LIETOŠANAS POLITIKA
Piekļūstot mūsu Informācijai, jūs piekrītat, ka neveiksiet turpmāko:

 • neizmantosiet mūsu Informāciju jebkādiem komerciāliem mērķiem;
 • neveiksiet nekādas spekulatīvas, viltus vai krāpnieciskas Rezervācijas vai jebkādas Rezervācijas pieprasījuma palielināšanas nolūkos;
 • nekādu iemeslu dēļ bez tiešas mūsu rakstiskas atļaujas nepiekļūsit, nepārraudzīsit un nekopēsiet mūsu Informāciju, izmantojot robotprogrammatūru, zirnekli, rausēju, citus automatizētus līdzekļus vai jebkādu manuālu procesu;
 • nevienā robotprogrammatūrā nepārkāpsiet mūsu Informācijas galveņu izslēgšanas ierobežojumus un neapiesiet un nekavēsiet citu līdzekļu darbību, lai liegtu vai ierobežotu piekļuvi mūsu Informācijai;
 • neveiksiet nekādu darbību, kas, pēc mūsu ieskatiem rada vai var radīt nepamatoti vai neproporcionāli lielu slodzi mūsu infrastruktūrai;
 • jebkādu iemeslu dēļ bez tiešas mūsu rakstiskas atļaujas neveidosiet dziļo saiti uz nevienu mūsu Informācijas daļu (ieskaitot bez ierobežojumiem jebkura Ceļojumu produkta iegādes ceļu);
 • neiekļausiet nevienas mūsu Informācijas daļas kadru, spoguli vai citu objektu jebkurā citā tīmekļa vietnē bez mūsu iepriekšēja rakstiska pilnvarojuma.

TREŠO PUŠU SAITES
Mūsu Informācijā var būt norādītas saites uz citām trešo pušu vietnēm un nodrošinātajiem resursiem. Šādas saites ir norādītas vienīgi jūsu informācijai, un tās nenozīmē šajās vietnēs vai resursos esošā materiāla apstiprinājumu.
Šādās vietnēs vai līdzekļos esošais saturs nav mūsu pārziņā. Un konkrēti — mēs neesam atbildīgi par šādu vietņu privātuma vai citām praksēm.
SAMAKSA PAR REZERVĀCIJU
Iesniedzot Viesnīcas Rezervācijas pieprasījumu, jūs pilnvarojat mūs vai kādu no mūsu Grupas dalībniekiem sekmēt Viesnīcas rezervāciju veikšanu jūsu uzdevumā, tostarp organizēt maksājuma veikšanu ar naktsmītnes pakalpojumu sniedzēju.
Rezervācijas apmaksas brīdis ir atkarīgs no tā, vai par Viesnīcas rezervāciju (Rezervācija ar priekšapmaksu) maksājat ar priekšapmaksu vai ne, un par to tiksiet informēts(-a) pirms Rezervācijas pabeigšanas.
Ņemiet vērā, ka šīm divām maksāšanas iespējām piemērojamie nodokļi un nodevas atšķiras. Nodokļu likmes un valūtas kurss var mainīties no brīža, kad veicat Rezervāciju, līdz brīdim, kad faktiski izmantojat Viesnīcas rezervāciju.
Var būt pieejami kuponi, taču uz tiem vienmēr attieksies īpaši noteikumi. Ja vēlaties izmantot kuponu, to ir iespējams piemērot tikai Rezervācijām ar priekšapmaksu.
Rezervācijas ar priekšapmaksu („Tūlītēja apmaksa”)
Rezervācijas ar priekšapmaksu jūs apmaksājat Rezervācijas veikšanas brīdī. Jūs pilnvarojat mūs veikt Rezervāciju par rezervācijas kopsummu, kas ietver mūsu Meitasuzņēmuma norādīto Viesnīcas rezervācijas cenu, kā arī papildu izdevumus par nodokļu atmaksu, nodokļus, pakalpojumu maksas, mūsu pakalpojumiem piemērojamos nodokļus un citas rezervācijas maksas, ko atsevišķi aprēķina mūsu Meitasuzņēmums.
Ja Rezervācijai ir nepieciešama priekšapmaksa vai esat izvēlējies(-usies) to apmaksāt Rezervācijas brīdī, mēs, kāds no Grupas dalībniekiem vai mūsu Meitasuzņēmumiem nekavējoties iekasēs kopsummu no jūsu kredītkartes.
Pēcapmaksa
Ja Rezervācijai nav nepieciešama priekšapmaksa, jūs varat izvēlēties samaksu veikt brīdī, kad izmantojat Viesnīcas rezervāciju.
Ja izvēlēsieties „pēcapmaksas” iespēju, attiecīgais Viesnīcas rezervācijas pakalpojumu sniedzējs samaksu par Viesnīcas rezervāciju aprēķinās vietējā valūtā brīdī, kad izmantosiet Viesnīcas rezervāciju.
Papildinformācija
Ja maksājums ir veikts Rezervācijas brīdī, uzņēmums, kas saņem maksājumu un iekasē tā summu no jūsu kredītkartes, būs Grupas dalībnieks vai Meitasuzņēmums, kas rīkojas mūsu vai mūsu tāda Grupas dalībnieka uzdevumā, kas veic šādu maksājumu Viesnīcas rezervācijas pakalpojuma sniedzēja uzdevumā. Dažas bankas un karšu pakalpojumu uzņēmumi iekasē no savu kontu īpašniekiem transakcijas maksu, ja kartes izdevējiestādes un tirgotāja atrašanās vietas (kā to nosaka kartes zīmols, piemēram, Visa, MasterCard, American Express) valstis atšķiras. Valūtas kursu, ja piemērojams, un jebkādu transakcijas maksu nosaka tikai banka vai cita aģentūra, kas apstrādā darījumu. Šīs nodevas kartes izdevējiestāde var piemērot kā maksu kartes turētāja kontam. Ja kartes izdevējiestāde piemēro maksu, tā kredītkartes vai debetkartes izrakstā tiek norādīta atsevišķi no darījuma summas. Tas nozīmē, ka jūsu kredītkartes vai debetkartes izrakstā norādītā summa par rezervējumu, izmantojot mūsu Informāciju, var atšķirties no summas rēķina kopsavilkuma lapā. Ja jums ir jebkādi jautājumi par šīm nodevām vai jūsu rezervējumam piemēroto valūtas kursu, lūdzu, sazinieties ar savu banku.
Daži naktsmītņu pakalpojumu sniedzēji var jums un/vai citām personām reģistrēšanās brīdī pieprasīt norādīt kredītkartes datus vai veikt skaidras naudas iemaksu, lai segtu papildu izdevumus, kas varētu rasties jūsu uzturēšanās laikā. Šāda iemaksa nav saistīta ar maksājumiem, ko mēs saņemam no jums par Rezervāciju.
REZERVĀCIJAS ATCELŠANA VAI MAINĪŠANA
Noteikumos tiks paredzēts atcelšanas periods, kura laikā varat atcelt vai izmanīt Rezervāciju (Atcelšanas periods). Atsevišķos gadījumos noteiktas Rezervācijas nebūs iespējams ne atcelt, ne izmainīt pēc tam, kad tās būs veiktas, un tas būs norādīts konkrētās viesnīcas atcelšanas politikā.
Ja tas ir atļauts, jūs Rezervāciju ar priekšapmaksu varat atcelt vai izmainīt Atcelšanas perioda laikā, taču jums tiks piemērota atbilstoša maksa par atcelšanu vai izmaiņu veikšanu, kā norādīts attiecīgās viesnīcas atcelšanas politikā.
Ja Rezervācijas atcelšana vai izmaiņu ieviešana ir atļauta, taču jūs to neizmantojat pirms Atcelšanas perioda beigām, jumsir jāsedz atcelšanas maksa, kas atbilst piemērojamai(-ām) nakts likmei(-ēm) par Viesnīcas rezervāciju, nodokļiem, izdevumiem par nodokļu atmaksu (kur atbilstoši), pakalpojumu maksām un citām papildu rezervācijas maksām, ko piemēro mūsu Meitasuzņēmums (Atcelšanas soda nauda), neatkarīgi no tā, vai izmantojat Viesnīcas rezervāciju vai ne.
Ja neierodaties naktsmītnē jūsu Rezervācijas pirmajā naktī, taču plānojat reģistrēties turpmākās naktis, jums tas ir jāsaskaņo ar mūsu Meitasuzņēmumu ne vēlāk kā jūsu rezervācijas pirmās nakts datumā. Pretējā gadījumā jūsu Rezervācija var tikt atcelta un jums var tikt aprēķināta Atcelšanas soda nauda.
GRUPU REZERVĀCIJAS
Lūdzam ņemt vērā, ka mēs nevaram garantēt rezervācijas par 8 vai vairāk numuriņiem vienā un tajā pašā naktsmītnē uz vienu un to pašu uzturēšanās laiku (Grupu rezervācijas). Ja veicat Grupu rezervācijas tiešsaistē, mēs šādu Grupu rezervāciju varam atcelt un aprēķināt jebkādas Noteikumos paredzētās soda naudas. Ja veicat neatmaksājamu iemaksu par Grupas rezervāciju, jūs zaudējat 'šādu iemaksu.
KRĀPNIECISKAS REZERVĀCIJAS
Ja Rezervācija (tostarp saistītās maksājumu kartes) liecina par krāpniecību vai ir saistīta ar varbūtēju krāpniecību, ļaunprātīgu izmantošanu vai šaubīgām darbībām, mēs vai mūsu Meitasuzņēmums var atcelt jebkādu ar jūsu vārdu vai e-pasta adresi saistītu Rezervāciju.  Tāpat mēs varam pārbaudīt (t.i., priekšautorizēt) jebkuru kredītkarti, kas ir izmantota Rezervācijas apmaksai. Ja jūs vai jebkādas Rezervācijas apmaksas veikšanai izmantotās kredītkartes turētājs ir veicis krāpnieciskas darbības, mēs paturam tiesības veikt nepieciešamos tiesiskos pasākumus un jūs un/vai kartes turētājs var būt atbildīgs par mūsu un mūsu Grupas dalībnieku zaudējumiem, tostarp tiesvedības izdevumiem un zaudējumu atlīdzināšanu.  Lai apstrīdētu Rezervācijas atcelšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Meitasuzņēmumu.
KOMPLEKSIE CEĻOJUMI
Ja jūsu Viesnīcas rezervācija jums ir nodrošināta saistībā ar citu ceļojumu produktu (piem., lidojumu) (Kompleksais ceļojums), a) tad Meitasuzņēmums, kas jums šo Komplekso ceļojumu ir nodrošinājis, ir atbildīgs par jebkādām izmaiņām saistībā ar šo Komplekso ceļojumu.
NODOKĻI
Jūs atzīstat, ka mēs neiekasējam nodokļus, lai tos pārskaitītu attiecīgajām nodokļu iestādēm, izņemot tālāk minēto attiecībā uz nodokļiem par summu, ko mēs ieturam par mūsu pakalpojumiem. Naktsmītņu pakalpojumu sniedzēji mums izraksta rēķinus par noteiktām maksām, tajos iekļaujot nodokļu summas, ja tās ir piemērojamas. Naktsmītņu pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par piemērojamo nodokļu pārskaitīšanu atbilstošajām nodokļu jurisdikcijām. Izdevumi par nodokļu atmaksu, ko mēs iekasējam no jums, kad veicat Rezervācijas ar priekšapmaksu, ir prognozējamie nodokļi (piemēram, tirdzniecības un importa nodoklis, apmešanās nodoklis, numura nodoklis, akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis u.c.), kurus maksājam naktsmītņu pakalpojumu sniedzējiem un kas jāmaksā par viesnīcas numura īri. Nodokļu piemērošana un atbilstošā nodokļa likme atšķiras atkarībā no atrašanās vietas. Faktiskās nodokļa summas, kuras mēs maksājam naktsmītņu pakalpojumu sniedzējiem, var atšķirties no izdevumiem par nodokļu atgūšanu atkarībā no nodokļa likmes, piemērošanas u.c., kas ir spēkā laikā, kad jūs faktiski izmantojat Viesnīcas rezervāciju.
Jūs piekrītat, ka mēs par samaksu sniedzam jums pakalpojumus, lai atvieglotu Viesnīcas rezervācijas veikšanu. Mēs ieturam maksu par saviem pakalpojumiem kā kompensāciju par jūsu Rezervācijas apkalpošanu. Maksa par mūsu pakalpojumiem ir atkarīga no Viesnīcas rezervācijas summas un rezervētās viesnīcas tipa. Tirdzniecības, importa un/vai vietējie numura lietošanas nodokļi tiek piemēroti tām summām, ko noteiktās jurisdikcijās ieturam par saviem pakalpojumiem (maksa par pakalpojumiem un/vai vienkāršotu darbību). Faktiskā nodokļu summa par mūsu pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no likmēm, kas ir spēkā brīdī, kad faktiski izmantojat Viesnīcas rezervāciju.
Jūs piekrītat, ka varas iestādes noteiktās valstīs var piemērot papildu tirdzniecības, importa un/vai vietējos numura lietošanas nodokļus (tūrista nodokli), kas ir jāmaksā uz vietas. Par šādu papildu nodokļu samaksāšanu esat atbildīgs(-a) tikai jūs.
STARPTAUTISKI CEĻOJUMI
Jūs esat atbildīgs(-a) par atbilstību piemērojamām prasībām saistībā ar iebraukšanu citā valstī un savu ceļošanas dokumentu, piemēram, pases un vīzu (tranzīta, darījumu, tūristu vai citas), derīgumu, kā arī atbilstību citām prasībām saistībā ar iebraukšanu citā valstī.  
Piedāvājot veikt Viesnīcas rezervāciju noteiktos starptautiskos galamērķos, mēs neapgalvojam un negarantējam, ka ceļošana uz šādām vietām ir ieteicama vai nav saistīta ar risku, un neuzņemamies atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, kas var rasties, ceļojot uz šādiem galamērķiem. Iesakām pārbaudīt valsts starptautisko ceļojumu ieteikumus, lai iegūtu plašāku informāciju.
SAISTĪBU ATRUNA
Mēs un mūsu Grupas dalībnieki pieliksim saprātīgas pūles, lai atjauninātu mūsu Informāciju un nodrošinātu tās aktualitāti. Taču mūsu Informāciju nodrošina Viesnīcu rezervāciju pakalpojumu sniedzēji. Tādējādi:

 • mūsu Informācija jebkurā brīdī var tikt mainīta, uzlabota, grozīta vai dzēsta, un jebkurā brīdī bez brīdinājuma, neradot saistības mums vai mūsu Grupas dalībniekiem, tā var kļūt nepieejama vai tikt izmainīta;
 • mēs neuzņemamies atbildību par jebkādām kļūdām un citām neprecizitātēm saistībā ar mūsu Informāciju (tostarp, bet neaprobežojoties ar Viesnīcas rezervācijas cenām, viesnīcu fotogrāfijām, viesnīcā pieejamo ērtību aprakstiem un vispārīgiem viesnīcas aprakstiem);
 • mēs nesniedzam nekāda veida garantijas par konkrētās Viesnīcas rezervācijas pieejamību;
 • mēs nesniedzam apgalvojumus par mūsu Informācijas piemērotību jebkādiem mērķiem;
 • mūsu Informācijā norādītie viesnīcu reitingi ir paredzēti tikai kā vispārīgas norādes, un mēs un mūsu Grupas dalībnieki negarantējam šādu reitingu precizitāti;
 • jebkuras Viesnīcas rezervācijas iekļaušana vai piedāvāšana nenozīmē, ka mēs vai mūsu Grupas dalībnieki īpaši atbalsta vai iesaka šādu Viesnīcas rezervāciju;
 • mēs atsakāmies no jebkādām garantijām un nosacījumiem, ka mūsu Informācija un mūsu vai mūsu Grupas dalībnieku pakalpojumi vai nosūtītie e-pasti nesatur vīrusus vai citus kaitīgus komponentus un visu mūsu Informāciju; un
 • pakalpojumi tiek sniegt tādi, „kādi ir”, bez jebkādām garantijām.

Mēs īpaši paturam tiesības labot cenu kļūdas un/vai Rezervācijas, kas veiktas par nepareizu cenu. Šādā gadījumā, ja šāda iespēja būs pieejama, mēs piedāvāsim saglabāt Rezervāciju ar grozīto cenu vai piedāvāsim atcelt šo Rezervāciju, neiekasējot soda naudu.
MŪSU ATBILDĪBA
Viesnīcas un citi pakalpojumu sniedzēji, kas mums nodrošina Viesnīcu rezervēšanas pakalpojumus, ir neatkarīgi darbuzņēmēji, nevis mūsu vai mūsu Grupas dalībnieku aģenti vai darbinieki.
Mēs un mūsu Grupas dalībnieki neesam atbildīgi par:

 • meitasuzņēmumu vai Viesnīcu rezervāciju pakalpojumu sniedzēju rīcību, kļūdām, bezdarbību, apgalvojumiem, garantijām, pārkāpumiem vai nolaidību; vai
 • no tiem izrietošiem jebkādiem miesas bojājumiem, nāvi, mantas bojājumiem vai citiem bojājumiem vai izdevumiem.

Mēs un mūsu Grupas dalībnieki neuzņemamies nekādu atbildību un neizmaksāsim atlīdzību šādos gadījumos:

 • kavējums;
 • atcelšana;
 • virspārdošana;
 • streiks;
 • nepārvaramas varas apstākļi; vai
 • citi ārpus mūsu tiešas kontroles esoši iemesli;

un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par valsts vai valsts iestāžu papildu izmaksām, bezdarbību, kavējumiem, maršruta izmaiņām vai rīcību.
Vislielākajā mērā, ko paredz spēkā esošais regulējums, mēs vai mūsu Grupas dalībnieki nekādā gadījumā nebūs atbildīgi par tiešiem, netiešiem, soda, papildu, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas turpmāk nosauktā dēļ vai jebkādā veidā saistībā ar šo:

 • jūsu piekļuvi mūsu Informācijai; vai
 • kavējumiem vai nespēju piekļūt mūsu Informācijai (tostarp, bet neaprobežojoties ar datorvīrusiem, informāciju, programmatūru, saistītajām vietnēm un Rezervācijām);

neatkarīgi no tā, vai nosauktais ir saistīts ar nolaidību, līgumsaistībām, civiltiesību pārkāpumiem, stingru atbildību, patērētāju tiesību aizsardzības likumu vai citādi, un pat tādā gadījumā, ja mēs vai mūsu Grupas dalībnieki ir informēti par šādu zaudējumu iespējamību.
Ja, neraugoties uz iepriekšminētajiem ierobežojumiem, tiek atzīts, ka mēs vai mūsu Grupas dalībnieki ir atbildīgi par zaudējumiem vai izdevumiem, kas izriet no iepriekš aprakstītajiem notikumiem vai ir jebkādā veidā saistīti ar tiem, tad mūsu vai mūsu Grupas dalībnieku atbildība kopumā nepārsniegs:

 • Rezervācijas maksu, ko jūs mums, mūsu Grupas dalībniekam vai Meitasuzņēmumam samaksājāt saistībā ar attiecīgo Rezervāciju; vai
 • vienu simtu ASV dolāru (US$100,00) vai ekvivalentu summu vietējā valūtā.

Mēs nekādā veidā neizslēdzam un neierobežojam mūsu atbildību, kas,paredzēta spēkā esošajos tiesību aktos.
Atbildības ierobežojums nosaka riska sadali starp jums un mums.
Šajā sadaļā minētie ierobežojumi paliek spēkā un tiek piemēroti arī tad, ja tiek konstatēts, ka kāds no šajos Noteikumos minētajiem ierobežotajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem neatbilst paredzētajam mērķim.
Šajos noteikumos paredzētiem atbildības ierobežojumi darbojas mūsu un mūsu Grupas dalībnieku interesēs.
NOROBEŽOŠANA
Jūs piekrītat aizstāvēt un aizsargāt mūs, mūsu Grupas dalībniekus un visas to amatpersonas, vadītājus, darbiniekus un aģentus pret visām pretenzijām, lietas ierosināšanu, pieprasījumiem, zaudējumu atlīdzināšanu, zaudējumiem, bojājumiem, soda sankcijām, soda maksājumiem vai citām jebkāda veida izmaksām vai izdevumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar saprātīgu maksu par juridiskajiem un grāmatvedības pakalpojumiem, kas trešām pusēm radušies, jo:

 • esat pārkāpis(-usi) šos Noteikumus;
 • esat pārkāpis(-usi) kādas tiesību aktos minētās prasības vai trešo pušu tiesības;
 • esat izmantojis mūsu Informāciju.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Mūsu Informācija (tostarp, taču neaprobežojoties ar Viesnīcu rezervāciju cenu un pieejamību) pieder mums vai mūsu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.
Lai arī mēs piekrītam, ka jūs varat izmantot mūsu Informāciju, lai iegūtu ceļojuma maršruta un citas ar Rezervāciju saistītas informācijas ierobežotu kopiju skaitu, jūs piekrītat citādi negrozīt, nekopēt, neizplatīt, nepārsūtīt, nedemonstrēt, neatveidot, nepavairot, nepublicēt, neizsniegt licences, neradīt atvasinātus darbus, nenodot un nepārdot vai nepārdot tālāk informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas ir saistīti ar Viesnīcas rezervācijas un mūsu Informāciju un/vai kas ietver šādu rezervāciju un informāciju.
PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM UN PREČU ZĪMĒM
Viss mūsu Informācijas saturs pieder ©2016 Expedia, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, Expedia Affiliate Network logotips, Travelnow logotips un Hotels.com logotips ir Expedia, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. Citi šeit ievietotie logotipi un minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi, iespējams, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Mēs neesam atbildīgi par trešo pušu tīmekļa vietņu saturu.
Ja jums ir zināmi gadījumi, kad tiek pārkāptas mūsu zīmola autortiesības, lūdzu, ziņojiet mums par to, rakstot uz e-pastu hotline@expedia.com. Šīs e-pasta adreses iesūtnē mēs izskatām tikai tos ziņojumus, kas ir saistīti ar zīmola autortiesību pārkāpumiem.
SPĒKĀ ESOŠIE TIESĪBU AKTI
Mūsu Informāciju nodrošina ASV reģistrēta organizācija, un uz šiem Noteikumiem attiecas Vašingtonas štata, ASV, tiesiskais regulējums. Ar šo jūs piekrītat Kingas apgabala Vašingtonā, ASV, ekskluzīvajai jurisdikcijai un tiesas piekritībai visos strīdos, kas radušies no šiem Noteikumiem vai saistībā ar mūsu Informācijas izmantošanu. Mūsu Informācijas lietošana nav atļauta jurisdikcijās, kurās netiek ieviesti visi šajos Noteikumos paredzētie nosacījumi.
DOMSTARPĪBAS
Mums un mūsu Grupas dalībniekiem ir svarīgi nodrošināt klientu apmierinātību, tāpēc, ja jums rodas sarežģījumi vai domstarpības, mēs mēģināsim tās atrisināt. Ja mums tas neizdosies, varat iesniegt prasību atbilstoši šajā sadaļā aprakstītajam.
Jūs piekrītat dot mums iespēju atrisināt domstarpības un prasības, kas jebkādā veidā ir saistītas ar mūsu Informāciju, Rezervācijām, jebkādiem darījumiem ar mūsu Klientu atbalsta aģentiem, jebkādām Viesnīcu rezervācijām vai mūsu veiktajiem apgalvojumiem (Prasības), sazinoties ar mums, izmantojot klientu apkalpošanas dienesta informāciju, ko saņemat rezervācijas veikšanas brīdī. Ja mēs nevaram atrisināt jūsu Prasību 60 dienu laikā, varat pieprasīt prasības apmierināšanu šķīrējtiesā vai tiesā maza apmēra prasībām, kā noteikts tālāk.
Visas prasības tiks risinātas saistošā šķīrējtiesā nevis tiesā, tomēr jums ir tiesības iesniegt individuāla rakstura Prasību tiesā maza apmēra prasībām, ja tās ir atbilstošas. Tas ietver jebkādu Prasību, kuru jūs iesniedzat pret mums, mūsu filiālēm, ceļojumu piegādātājiem vai uzņēmumiem, kas piedāvā produktus vai pakalpojumus ar mūsu starpniecību (kas ir uzskatāmi par šī šķīrējtiesas līguma pusēm). Tas attiecas arī uz jebkādu Prasību, kas rodas pirms jūs piekrītat šiem Noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai iepriekšējās šo Noteikumu versijās bija nepieciešama lietas skatīšana šķīrējtiesā.
Šķīrējtiesā nav tiesneša vai zvērināto, un šķīrējtiesas nolēmuma pārsūdzība tiesā ir ierobežota. Taču šķīrējtiesnesis individuālā kārtā var nozīmēt tādus pašus sodus un kompensācijas kā tiesa (tostarp tiesību aktos noteiktos sodus, nodevas un maksas par juridiskajiem pakalpojumiem), un tam ir jāievēro un jāpiemēro šie Noteikumi tā, kā to darītu tiesa.
Šķīrējtiesu spriež Amerikas Šķīrējtiesu asociācija (American Arbitration Association — AAA) ar tās noteikumiem, tostarp AAA patērētāju noteikumiem. AAA noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē www.adr.org vai pa tālruni 1-800-778-7879. Maksājumus par visām iesniegšanas, administrēšanas un šķīrējtiesas maksām nosaka AAA noteikumi, izņemot gadījumus, kas norādīti šajā sadaļā. Ja jūsu kopējais Prasības apjoms ir mazāks nekā 10 000 ASV dolāru, mēs jums atlīdzināsim jūsu iesniegšanas maksas, kuras jūs maksāsiet AAA, un apmaksāsim šķīrējtiesneša maksas, izņemot gadījumus, kad šķīrējtiesnesis noteiks, ka Prasība nav pamatota. Varat izvēlēties dalību šķīrējtiesā pa tālruni, pamatojoties uz rakstiskiem iesniegumiem, vai klātesot tajā valstī, kurā jūs dzīvojat, vai citā savstarpēji saskaņotā atrašanās vietā.
Lai uzsāktu šķīrējtiesas procedūru, jums ir jānosūta vēstule ar šķīrējtiesas pieprasījumu un jūsu Prasības aprakstu adresātam Expedia Legal: Arbitration Claim Manager” uz adresi Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004. Ja mēs pieprasīsim šķīrējtiesas sēdi pret jums, mēs nosūtīsim jums paziņojumu uz norādīto e-pasta adresi vai pasta adresi. Pusei, kas pieprasa šķīrējtiesas sēdi, ir arī jānosūta pieprasījuma kopija adresātam AAA uz adresi Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 vai tiešsaistē uz tīmekļa vietni www.adr.org, vai jāiesniedz tā jebkurā AAA birojā.
Visas prāvas Prasības risināšanai tiks izskatītas tikai individuāli, nevis grupas, konsolidētā vai pārstāvības prāvā. Ja kāda iemesla dēļ Prasības prāva tiek virzīta tiesā, nevis šķīrējtiesā, jebkura puse atsakās no jebkādām tiesībām uz zvērināto tiesu. Šis līgums ir pakļauts Federālajam Šķīrējtiesas aktam un federālajiem šķīrējtiesas likumiem. Šķīrējtiesas lēmumu var apstiprināt jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā.
VISPĀRĪGI
Jūs piekrītat, ka no šiem Noteikumiem vai saistībā ar jūsu piekļuvi mūsu Informācijai neizriet, ka starp jums un mums vai mūsu Grupas dalībniekiem ir izveidots kopuzņēmums, partnerība vai darba tiesiskās attiecības.
Jūs piekrītat, ka nodokļu iestādes atbilstošajās jurisdikcijās PVN (pievienotās vērtības nodokļa) mērķiem saskaņā ar Direktīvu 2006/112/EK atzīst Travelscape, LLC vai VacationSpot, SL (vai citu mūsu iecelto Grupas dalībnieku) par Viesnīcas rezervāciju pakalpojumu sniedzēju Rezervācijām ar priekšapmaksu un Kompleksajiem ceļojumiem.
Mūsu veiktā Noteikumu piemērošana ir pakļauta spēkā esošajiem tiesību aktiem un tiesu procedūrai, un nekas no Noteikumos minētā neierobežo mūsu tiesības pakļauties tiesību aktu izpildes prasībām vai citām valsts vai juridiskajām prasībām vai vajadzībām saistībā ar to, kā jūs izmantojat mūsu Informāciju vai informāciju, ko mēs sniedzam vai apkopojam saistībā ar šādu izmantošanu.
Mēs varam nodot savas tiesības un pienākumus, kas paredzēti šajos Noteikumos, citai organizācijai, taču tas neietekmē jūsu tiesības vai mūsu pienākumus, kas paredzēti šajos Noteikumos. Jūs savas tiesības vai pienākumus, kas paredzēti šajos Noteikumos, drīkstat nodot citām personām tikai tad, ja mēs tam rakstiski piekrītam.
Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, jūs piekrītat, ka visas tādas prasības vai pamatojumus lietas ierosināšanai, kas izriet vai ir saistīti ar jūsu piekļuvi mūsu Informācijai vai tās izmantošanu, iesniegsit divu (2) gadu laikā, sākot no datuma, kad šāda prasība vai pamatojums notika vai radās; pretējā gadījumā šādas prasības vai pamatojuma tiesības tiks neatgriezeniski atceltas.
Ja jebkura šo Noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu, nelikumīgu vai nepiemērojamu, pārējo noteikumu spēkā esamība, likumība un piemērojamība netiek nekādi ietekmēta vai mazināta. Mūsu kļūme vai kavēšanās realizēt jebkuru no šo Noteikumu nosacījumiem jebkurā laikā neatceļ mūsu tiesības realizēt to(-s) pašu(-us) vai jebkuru(-us) citu(-us) tā noteikumu(-us) nākotnē.
Šie Noteikumi (un jebkuri citi šeit minētie noteikumi un nosacījumi) veido pilnīgu līgumu starp jums un mums attiecībā uz mūsu Informāciju un jebkādām Rezervācijām, un šis līgums aizstāj visus iepriekšējos vai esošos paziņojumus un piedāvājumus, elektroniskus, mutiskus vai rakstiskus, starp jums un mums attiecībā uz mūsu Informāciju un/vai Rezervāciju. Šo Noteikumu un jebkura paziņojuma, kas sniegts elektroniskā formā, drukātā versija ir pieņemama tiesu vai administratīvajā procesā, pamatojoties uz šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem un tādā pašā apmērā un saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kādi piemērojami citiem uzņēmējdarbības dokumentiem un ierakstiem, kuru oriģināli ir radīti un saglabāti drukātā formā.
Mūsu Informācijā minētie fiktīvie uzņēmumu un produktu nosaukumi, personas un/vai dati nepārstāv nevienu faktisku personu, uzņēmumu, produktu vai notikumu.
Visas tiesības, kas šeit nav tieši piešķirtas, ir aizsargātas.
MŪSU DATI
Travelscape LLC ir reģistrēts ceļojumu pārdevējs visos turpmāk minētajos štatos:

 • Reģistrācijas numurs Kalifornijā: 2083930-50
 • Reģistrācijas numurs Floridā: ST36407
 • Reģistrācijas numurs Aiovā: 677
 • Reģistrācijas numurs Nevadā: 20020759
 • Reģistrācijas numurs Vašingtonā: 602-617-174

Ceļojumu pārdevēja reģistrācija Kalifornijā nesniedz štata apstiprinājumu.
Ņujorkas štata nodokļu reģistrēšana:
Travelscape (uzņēmējdarbību veic kā Expedia Travel) Ņujorkas štata tirdzniecības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs ir 880392667, un tā Ņujorkas pilsētas viesnīcas numuru lietošanas nodokļa reģistrācijas numurs ir 033960.
Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet šeit:
Ņujorkas štata varas iestādes sertifikāts
Ņujorkas pilsētas varas iestādes sertifikāts
© 2016 EXPEDIA, INC. Visas tiesības paturētas.